Η VENCIL συμμετέχει στο 1st HELLENIC ANNUAL SYMPOSIUM in MEDICAL AESTHETICS το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018

Η VENCIL συμμετέχει στο 1st HELLENIC ANNUAL SYMPOSIUM in MEDICAL AESTHETICS το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018

Με στόχο την παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών στην ιατρική αισθητική, καθώς και την ενημέρωση των ιατρών με ομιλίες και workshops από εξειδικευμένους ιατρούς – εκπαιδευτές.