Πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Η εταιρία VENCIL Pharmaceuticals, στο πρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, συνέβαλε στην διευκόλυνση του έργου της Δημοτικής Δομής Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βελβεντού Κοζάνης και του Δήμου Βοίου Κοζάνης, παρέχοντας αντισηπτικό υλικό ατομικής φροντίδας στους εργαζομένους που εξυπηρετούν αυτή την περίοδο, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Με τον τρόπο αυτό ως εταιρεία, θέλουμε να εκφράσουμε την εκτίμηση μας στους ανθρώπους αυτούς που μάχονται καθημερινά και αγωνίζονται για τον συνάνθρωπό τους.